Menu

MỞ RỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG AVC
MỞ RỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG AVC

Việc mở rộng cảng hàng không AVC là một trong những phần của kế hoạch phát triển ngành hàng không của bang Victoria. Dự án này được thực hiện với sự hỗ trợ từ Chính phủ Victoria và Chính phủ Liên bang Australia. Mục tiêu của dự án là nâng cấp cơ sở hạ tầng của cảng hàng không, tăng cường khả năng phục vụ cho các chuyến bay quốc tế, cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho cộng đồng địa phương.

Dự án khác

Nhà máy Giày Nam Hà
Masteri West Heights
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Imperia Smart City Tây Mỗ
KHU ĐÔ THỊ ECOPARK