Menu

TÒA NHÀ BỘ NGOẠI GIAO
TÒA NHÀ BỘ NGOẠI GIAO

Địa điểm số 1 Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án – Bộ Ngoại giao
Thời gian 7/2009

Tòa nhà Bộ Ngoại giao là một công trình kiến trúc đặc biệt tại Hà Nội, Việt Nam, là nơi làm việc của Bộ trưởng, các phó trưởng, cán bộ và nhân viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

Dự án khác

Nhà máy Giày Nam Hà
Masteri West Heights
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Imperia Smart City Tây Mỗ
KHU ĐÔ THỊ ECOPARK